Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Dielnička modrotlače pre ZŠ Sliač

Ukážky modrotlače sme v základnej škole na Sliači robili pre vyše 90 detí, žiakov tejto školy i žiakov zo zahraničia, ktorí sa tu nachádzali v rámci progromu ERASMUS. Všetky tieto deti si pripravili pod našim vedením aj vlastné modrotlače - srdiečka v drevenom rámiku. Dielnička sa realizovala v rámci vianočných trhov v ZŠ Sliač.

Túto dielničku modrotlače sme mohli uskutočniť aj vďaka podpore grantovému programu