Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Dotknuté svetlom II. v Badíne

Výstavu DOTKNUTÉ  SVETLOM II., ktorá je ďalším pokračovaním nášho projektu umenie a veda na základnej škole v spolupráci so ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici, sme sa rozhodli priniesť i k nám do Badína.

Vo vstupných priestoroch našej základnej školy ste mali počas mesiaca september vidieť práce žiačok 5-7.roč. Výtvarného odboru ZUŠ J. L. Bellu spolu s našimi fotografiami kryštálikov v polarizovanom svetle, ktoré boli vystavené počas leta na Mestskom Úrade v Kremnici.

Veríme, že sa Vám výstava páčila.

 

Výtvarný odbor ZUŠ v Kremnici, 

PaedDr. Z. Hufková Bódiová, 

Mgr. Eva Šimonová

 

ZŠ s MŠ Badín 

– chemický krúžok Kremík, 

Ing. Lucia Dovalová