Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Prezentácia projektu "KRYŠTALIZÁCIE"

Žiaci z chemického krúžku Kremík opäť raz odviedi vynikajúcu prácu. Zahrali sa na učiteľov - prednášateľov a rodičom, ktorí sa prišli pozrieť, porozprávali o našom projekte, o kryštalizácii, kryštálikoch - priehľadných i ako v nich nájsť farby, krasových útvaroch pripravených na hodinách chémie, geódach a spájaní chémie a výtvarnej výchovy vo fotografii i maľbe. Predviedli jednoduchú kryštalizáciu vínneho kameňa a pochválili sa vlastnoručne pripravenými "zázračnými" kryštálikami, geódami i výtvarnými prácami na tému kryštálov.