Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

...

"Krasové útvary"

Drobné kvaplíky, podobné tým v jaskyniach, sme sa pokúsili pripraviť kryštalizáciou hydrogenuhličitanu sodného.

Prípravu sme realizovali na hodine chémie v šiestej triede ako laboratórne cvičenie.

Postup k experimentu som publikovala v časopiese Dnešná škola - II. ročník, č.2, str.13