Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

CHEMICKÉ PROJEKTY

DVA ŽIVOTY LISTU

Pomôcky potrebné k príprave papiera

Pomôcky potrebné k príprave papiera

Výroba papiera nie je až taká náročná na pomôcky či materiál, pokiaľ sa jedná len o pár hárkov. Pomôžeme si zväčša tým, čo máme - starší hrniec, mixér, sitko, plátená utierka... Predsa len jedna dôležitá vec nám chýbala - sitá na načieranie papierovej hmoty. Rámy na sitá vyrobil jeden milý starý otec - 20ks a sieťku na ne pripevnil šikovný tatino našej žiačky.
Sitá na načieranie sa skladajú z dvoch častí - drevených rámov - na spodnom je natiahnutá sieťka a vrchný je prázdny. Prázdny rám sa kladie na spodnú časť tak, že vzniká na pletive formy okrajová vyvýšenina, do ktorej sa načiera papierová hmota. Keď voda stečie, papierový hárok ostáva na sieťke ako splstený hárok papiera.