Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
 • 2.úloha 

Tvojou druhou úlohou je nahrať krátke video o jednej už pre teba známej organickej zlúčenine z nasledovného zoznamu:

 • kyselina maslová
 • kyselina mravčia
 • kyselina octová
 • vinylchlorid
 • teflón
 • etanol
 • glycerol
 • acetón
Video musí obsahovať tieto informácie:
 • chemický názov zlúčeniny (kyselina etándiová)
 • triviálny názov zlúčeniny (kyselina šťavelová)
 • štruktúrny vzorec zlúčeniny
 • zaradenie zlúčeniny medzi konkrétne deriváty uhľovodíkov (napr. kyselina šťavelová patrí medzi karboxylové kyseliny, kyslíkaté deriváty uhľovodíkov)
 • kde sa daná zlúčenina nachádza (napr. kyselina šťavelová v štiave, rebarbore...)
 • na čo sa daná zlúčenina používa, čo spôsobuje, prípadne ďalšie jej zaujívamé vlastnosti.
Do štvrtku 26.3.2020 napíš, ktorú zlúčeninu si si vybral(a) (každý si vyberie inú zlúčeniu) a tiež text k pripravovanému videu s požadovanými informáciami. 
Text si pozriem, opravím a potom si povieme ďalšie inštrukcie k videu.

Tvoja zlúčenina