Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • 4. úloha 
  • Látkové množstvo n
  • odoslať do 2.4.2020

 

Opakovanie 

Periodická tabuľka prvkov

Príklady na výpočet látkového množstva 3.