Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com
  • 3. úloha 
  • Látkové množstvo n
  • odoslať do 25.3.2020

 

Opakovanie 

Periodická tabuľka prvkov

PRÍKLADY NA VÝPOČET LÁTKOVÉHO MNOŽSVA 2.