Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Návod ako napísať postup k vyrovnávaniu rovnice a samotnú vyrovnanú rovnicu do prázdneho okienka:

 

2 C  +  O2  =  2 CO

O: 2 =2          O: 1.2=2

C: 1.2=2         C: 1.2=2

  • 3.úloha - výrovnávanie rovníc

Uvedené rovnice vyrovnaj pomocou stechiometrických koeficientov tak, aby platil ZZH (zákon zachovania hmotnosti).

Postup riešenia napíš do vyhradených políčok pre každú rovnicu zvlášť.

Urob fotografiu Tvojho riešenie rovníc v zošite a nahraj ju sem. Ak nepôjde fotografiu nahrať, pošli mi ju mailom na dovalova.lucka@gmail.com.

Nezabudni vyplniť Tvoje meno a e-mail, cez ktorý budeme komunikovať.

Odpovede odošli najneskôr 24.3.2020.

1. rovnica:   H2SO4  +  C  ->  H2O  +  SO2  +  CO2

2. rovnica:   Li  +  H2O  ->  LiOH  +  H2

3. rovnica:   HBr  +  O2  ->  Br2  +  H2O

4. rovnica:   NO  +  Cl2  ->  NOCl

 

Vyrovnávanie rovníc 2

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor
Zvoľte súbor
Zvoľte súbor