Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com
  • 1.úloha - Laboratórne cvičenie - príprava
Vašou 1. úlohou je prepísať si zadanie laboratórneho cvičenia do zošita. Pracovať na laboratórnom cvičení budeme hneď prvú hodinu chémie, keď sa vrátime do školy. Vtedy aj skontrolujem, či ste si úlohu splnili a zadanie napísali.