Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Kryštalické útvary octanu vápenatého

6. úloha Kryštalizácia - vznik kvapľového útvaru

Už vieš, že:

  • kryštalizácia je metóda na oddeľovanie zložiek rovnorodej zmesi.
  • Kryštalizáciou oddelíme tuhú látku rozpustenú v rozpúšťadle z jej nasýteného roztoku.
  • Kryštalizovať môže len látka, ktorá má schopnosť vytvárať kryštály.
  • Kryštalizáciu môžeme pozorovať na mnohých miestach a vzniká ňou veľa zaujímavých aj užitočných kryštalických látok.
Najzaujímavejšia kryštalizácia je hádam tá, ktorou vznikajú kvapľové útvary bohato zdobiace naše jaskyne. Kvaple rôznych tvarov, foriem i farieb "rastú" milióny rokov za špeciálnych podmienok a nie je možné ľudskému oku tento jav pozorovať. 
 
Podľa nižšie opísaného experimentu sa pokúsiš pripraviť miniatúrne "aragonitové kvety". Tie skutočné aragonity v jaskyniach majú komplikované ihlicovité, špirálovité a kríčkovité tvary. Vznikajú z nasýteného roztoku uhličitanu vápenatého veľmi dlho. Tvoje kryštáliky vzniknú z nasýteného roztoku octanu vápenatého za pár dní. Tieto kryštáliky sú veľmi podobné tým aragonitovým. Vo videu si môžeš pozrieť, aké kryštáliky by ti mohli narásť.
 
 
Chemikálie, pomôcky: kuchynský ocot, kusok vápenca - kamienok, mušľa, vajíčková škrupinka,
tanierik, špongia, nožnice, podložka

 

Postup: 1. Mušľu, vajíčkovú škrupinku alebo kamienok vápenca polož na tanierik.
2. Do tanierika nalej ocot tak, aby polka z mušle, kamienka alebo vajíčkovej škrupinky vytŕčala.
3. Tanierik ulož na pokojné miesto (okno, polička...)
4. Pozoruj počas niekoľkých dní (minimálne 3 dni)
5. Svoj pokus si dokumentuj fotografiou (
Pokiaľ sa ti fotografia nebude dať zaslať cez formulár, pošli mailom dovalova.lucka@gmail.com alebo cez TEAMS). Odpovedz na otázky v závere.

Môžeš vyskúšať tvorbu kryštálikov aj na špongii - vajíčkovú škrupinku rozdrv na drobné kúsočky a nasyp na kúsok špongie sčasti ponoronej v octe.

Pozorovanie:
Kamienok, mušľa alebo škrupinka obsahujú zlúčeninu vápnika. V octe sa postupne rozpúšťajú. Pri ich rozpúšťaní sa uvoľňujú bublinky plnynu, oxidu uhličitého, ktoré môžeš jasne pozorovať. Ako sa mušľa, kamienok či škrupinka postupne rozpúšťa,
vápnik reaguje s octom a vzniká roztok zlúčeniny, ktorá sa volá octan vápenatý.  Keď sa rozpúšťadlo minie, vznikne nasýtený roztok a kryštalizácia môže začať.
 
 

Kvapľové útvary

Zvoľte súbor
Zvoľte súbor
Zvoľte súbor

Práce žiakov

Kryštalické útvary žiakov

Kryštáliky octanu vápenatého v polarizovanom svetle