Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

1. úloha Rúška a filtrácia

Nedávno sme sa učili o filtrácii ako o spôsobe oddeľovania zložiek zmesi (rôznorodej - suspenzie alebo aerosólu). Spomenuli sme si rôzne filtračné materiály (napr. papier, textil, sitko, piesok, uhlie...) a tiež kde všade môžeme filtráciu využiť (filtrácia vody od nečistôt, preciedzanie cestovín uvarených vo vode, vysávanie - filtrácia vzduchu...).  V poslednej dobe sa naskytla možnosť ďalšieho využitia filtrácie, ktorú sme doteraz nespomínali a v bežnom živote nevyužívali. Je to filtrácia, v ktorej sa používajú ako filtračný materiál ochranné rúška.

Odpovedz prosím na otázky nižšie, nezabudni napísať svoje meno a e-mail, cez ktorý budeme komunikovať.

Odpovede odošli najneskôr 23.3. (6.A) alebo 24.3.2020 (6.B) .

Rúška a filtrácia