Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

HĽADÁME PRIESTORY pre výstavu fotografií LIEKY v dotyku svetla.

Až viete o vhodnom mieste, prosím kontaktujte nás.

ĎAKUJEME

Ing. Lucia Dovalová a Viktória Lašutová

Kontaktujte nás

Zvoľte súbor