Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Záver školského roka CZ ECAV Badín

Ďalšia vydarená bublinková hodinka s našimi megabublinami. Deti sa po Službách Božích vyšantili v záhrade pri naháňaní a fúkaní bublín a bubliniek...

Bublinkujeme vo farskej záhrade...