Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalovádovalova.lucka@gmail.com

Výtvarné materiály prirpavené na chémii

Výtvarných materiálov, ktoré dokážeme pripraviť na chémii, je neúrekom. Je s nimi zábava a dajú sa skutočne využiť i na hodinách výtvarnej výchovy. Príprava niektorých je veľmi jednoduchá a zvládli by sme to aj doma, na iné potrebujeme rôzne chemikálie, či zložitejšie postupy.

Simonka a Natálka sa rozhodli pre prípravu:

Niektoré uvedené materiály (okrem slizu) dievčatá skúšajú na hodinách výtvarnej výchovy s mladšími alebo svojimi spolužiakmi:

  • Veľkonočné plastelínové tvorenie s prváčikmi

 

Príprava plastelíny

1 | 2 | 3 | 4 >>

Plastelínové tvorenie s prváčikmi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prstové farby a tvorenie na Kremíku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Príprava dubienkového atramentu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Farebné kriedy

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Dúhové kriedy - veľkí Kremíci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>