Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Tieto darčeky sme mohli pripraviť vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Darčeky - vianočné ozdôbky

...