Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

chémia a výtvarná

...

chémia a výtvarná

Je vôbec možné spájať výtvarné umenie a chémiu? Ja si myslím, že práve tieto dva zdanlivo úplne odlišné smery majú neskutočne veľa spoločného a presvedčujem sa o tom denno denne. Počnúc od papiera, ktorý je najčastejším podkladovým materiálom, cez pigmenty používané na maľovanie, kreslenie, s rôznou rozpustnosťou – vo vode, v organických rozpúšťadlách, modelovacie hmoty a iné materiály i pomôcky používané vo výtvarnej výchove. Neúrekom možností ponúka recyklácia – znovuvyužitie odpadového materiálu – je súčasťou chémie i ochrany životného prostredia a pre výtvarnú výchovu ponúka široké pole možností materiálov vhodných pre výtvarnú tvorbu –papier, kartón, plasty, tetrapaky, sklo, plech, lino, drôt ....  (Recyklátorko). Príprava pigmentov v minulosti i dnes siahala i siaha k alchýmii ( medenka, berlínska modrá, malachit ). Množstvo umelcov i moderného umenia konzultuje svoje práce práve s vedcami, medzi ktorých chemici bezpochyby tiež patria. 

Mohla by som tatko pokračovať v hľadaní spoločného v dejinách i v súčasnosti dlho, veľmi dlho. No rozhodla som sa objavovať spoločne s deťmi a priniesť niekoľko pokusov, ktoré pomôžu odhaliť putá, ktoré spájajú tieto dve tak vzácne a krásne oblasti nášho bytia, poznania.