Čo je to chémia? Všetko okolo nás ... stačí sa rozhliadnuť a pochopiť ...

Ing. Lucia Dovalová

Základná škola s materskou školou
Tajovského 2, Badín

dovalova.lucka@gmail.com

Kamienok a kúsok mušle ponorené do octu...pozorujeme bublinky vznikajúceho plynu.

Spustiť prezentáciu Nasledujúci
Kamienok a kúsok mušle ponorené do octu...pozorujeme bublinky vznikajúceho plynu.